جراح سمیعی

جراح سمیعی حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۸:۰۵

حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی

حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی جایزه امسال حلقه لایب نیتز به پروفسور مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب سرشناس ايرانی ساکن آلمان اختصاص يافت. پروفس
جراح سمیعی پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی
یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۲ ۰۵:۴۷

پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی

پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی است که در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و یک به درجه پروفسوری جراحی مغز واعصاب نایل شد.مجید سمیعی به کشور خود ایران عشق می‌ورزد