دکتر سمیعی

دکتر سمیعی پروفسور سمیعی برترین دانشمند جهان شد
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۲:۱۶

پروفسور سمیعی برترین دانشمند جهان شد

پروفسور سمیعی برترین دانشمند جهان شد آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب جهان، جایزه سال 2014 این آکادمی با عنوان Golden Neuron Award را به چهره ماندگار پزشکی ایران و جهان، پرفسور مجید سمیعی اعطاء کرد.
دکتر سمیعی درسی که پروفسور سمیعی به شبکه بی بی سی داد
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۳:۲۲

درسی که پروفسور سمیعی به شبکه بی بی سی داد

درسی که پروفسور سمیعی به شبکه بی بی سی داد "پروفسور مجید سمیعی" مبدع زیرشاخه ای از جراحی مغز، به نام «جراحی قاعده مغز» است. ایشان در زمینه جراحی میکروسکوپی.
دکتر سمیعی حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۸:۰۵

حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی

حلقه لایب نیتز آلمان در دست پروفسور مجید سمیعی جایزه امسال حلقه لایب نیتز به پروفسور مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب سرشناس ايرانی ساکن آلمان اختصاص يافت. پروفس
دکتر سمیعی پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی
یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۲ ۰۵:۴۷

پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی

پروفسور سمیعی جراح سرشناس ایرانی است که در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و یک به درجه پروفسوری جراحی مغز واعصاب نایل شد.مجید سمیعی به کشور خود ایران عشق می‌ورزد