تجمع چربی دور شکم

تجمع چربی دور شکم با مصرف این خوراکی ها از تجمع چربی دور شکم خلاص شوید
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۰۹

با مصرف این خوراکی ها از تجمع چربی دور شکم خلاص شوید

محققان دریافته اند که مصرف چای سبز همراه با ورزش در کاهش وزن موثر است. ترکیبات موجود در چای سبز متابولیزم بدن را بالا برده و باعث سوختن بیشتر کالری و کاهش چربی دور شکم می شوند.
تجمع چربی دور شکم با مصرف این خوراکی ها از تجمع چربی دور شکم خلاص شوید
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۰۹

با مصرف این خوراکی ها از تجمع چربی دور شکم خلاص شوید

محققان دریافته اند که مصرف چای سبز همراه با ورزش در کاهش وزن موثر است. ترکیبات موجود در چای سبز متابولیزم بدن را بالا برده و باعث سوختن بیشتر کالری و کاهش چربی دور شکم می شوند.