عکس سرعت‌ گیر عجیب در ایران

عکس سرعت‌ گیر عجیب در ایران عکس سرعت‌ گیر عجیب در ایران
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۱۸

عکس سرعت‌ گیر عجیب در ایران

عکس سرعت‌ گیر عجیب در ایران این هم یک سرعت گیر عجیب در برازجان، که در نوع خود شاهکاری محسوب می شود.