ترشی میوه

ترشی میوه طرز تهیه ترشی لیته انبه
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۳۳

طرز تهیه ترشی لیته انبه

طرز تهیه ترشی لیته انبه انبه ميوه‌ای است كه بيشتر در مناطق گرمسيری رشد می كند طبع اين ميوه گرم است. ترشی اين ميوه به دفع سنگ كليه و مثانه كمك كرده و اشتهاآور است