ويتامينE

ويتامينE مصرف زیاد ویتامینها موجب دردسر و ایجاد عوارض می شود
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۵۱

مصرف زیاد ویتامینها موجب دردسر و ایجاد عوارض می شود

افراط در هر کاری موجب درد سر و ایجاد گرفتاری می شود در مورد مصرف بیش از اندازه ویتامین ها نیز این حرف صدق می کند بخصوص استفاده از مکمل های مختلفی که در بازار یافت می شود و ورزشکاران محترم از آنها استفاده می نمایند .