فال روزانه پنجشنبه 23 مرداد 1393

فال روزانه پنجشنبه 23 مرداد 1393 فال روزانه پنجشنبه 23 مرداد 1393
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۰۱

فال روزانه پنجشنبه 23 مرداد 1393

فال روزانه پنجشنبه 23 مرداد 1393 امروز شاید آتش خوشی و لذت کمی فروکش کرده باشد، اما کاملاً خاموش نشده است. حتی اگر به نظر می‌رسد که سعی و تلاشتان بیهوده است اما باز هم تسلیم