سقوط هواپیمای تهران طبس

سقوط هواپیمای تهران طبس مسافر خوش شانسی که سوار هواپیمای تهران- طبس نشد
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۰۲

مسافر خوش شانسی که سوار هواپیمای تهران- طبس نشد

مسافر خوش شانسی که سوار هواپیمای تهران- طبس نشد محمد ابراهیم مهرجو را تا همین دیروز خیلی‌ها نمی‌شناختند. اما قطعا لقب خوش شانس‌ترین فرد سال به او می‌رسد.