پروفسور میرزاخانی

پروفسور میرزاخانی پیام تبریک دکتر روحانی به پروفسور میرزاخانی
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۴۴

پیام تبریک دکتر روحانی به پروفسور میرزاخانی

پیام تبریک دکتر روحانی به پروفسور میرزاخانی دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در پیامی به خانم پروفسور مریم میرزاخانی، کسب برترین جایزه ریاضیات در جهان را به وی تبریک گفت.