دل سراپرده محبت اوست

دل سراپرده محبت اوست دل سراپرده محبت اوست
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۲۷

دل سراپرده محبت اوست

حافظ شیرازی دل سراپرده محبت اوست دیده آیینه دار طلعت اوست من که سر درنیاورم به دو کون گردنم زیر بار منت اوست تو و طوبی و ما و قامت یار