اشعه‌های الکترومغناطیس موبایل

اشعه‌های الکترومغناطیس موبایل خطر ناباروری با گذاشتن لپ تاپ بر روی زانو
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۲

خطر ناباروری با گذاشتن لپ تاپ بر روی زانو

خطر ناباروری با گذاشتن لپ تاپ بر روی زانو بهتر است بدانید قراردادن لپ‌تاپ‌ها روی پاها که از جمله عادات زندگی ما شده است