دلایل پیری پوست

دلایل پیری پوست عوامل مختلف پیری پوست چیست
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۲۱

عوامل مختلف پیری پوست چیست

تابش نور خورشید به پوست و عدم استفاده از کرم های ضدآفتاب و عینک آفتابی مناسب موجب می شود پوست خیلی آسان چروک بر دارد.