سینوزیت

سینوزیت سینوزیت و راههای درمان
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۰۸

سینوزیت و راههای درمان

در این بیماری، مخاطی که سطح سینوس ها را می پوشاند دچار التهاب می شود و بیماری ای به نام سینوزیت اتفاق می افتد.