سینوزیت مزمن

سینوزیت مزمن روشهای درمانی پولیپ بینی
سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۲۱

روشهای درمانی پولیپ بینی

گاهی پولیپ های بسیار بزرگ می توانند کل حفره بینی را پر کنند و از سوراخ پشتی بینی به طرف گلو گشترش یابند
سینوزیت مزمن علائم سینوزیت و راههای درمان
پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۳۱

علائم سینوزیت و راههای درمان

علائم سینوزیت و راههای درمان نفس کشیدن برایتان مشکل شده، سردرد دارید، خلط امانتان را بریده و احساس سنگینی در سر کاری کرده
سینوزیت مزمن سینوزیت و راههای درمان
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۰۸

سینوزیت و راههای درمان

در این بیماری، مخاطی که سطح سینوس ها را می پوشاند دچار التهاب می شود و بیماری ای به نام سینوزیت اتفاق می افتد.