پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری دکتر محمد قریب پدر طب  اطفال نوین ایران
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۳۸

دکتر محمد قریب پدر طب اطفال نوین ایران

دکتر محمد قریب پدر طب اطفال نوین ایران دکتر محمد قریب در سال 1288 در تهران متولد شد، اصالت وی گرکانی از توابع آشتیان بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر تهران و در مدارس سیروس و دارالفنون به پایان رساند.