شعرهای معروف بانو سیمین بهبهانی

شعرهای معروف بانو سیمین بهبهانی محل دفن بانو سیمین بهبهانی
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۳۰

محل دفن بانو سیمین بهبهانی

محل دفن بانو سیمین بهبهانی سیمین خلیلی معروف به "سیمین بهبهانی" فرزندعباس خلیلی (شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه اقدام) زاده 28 تیرماه 1306 در تهران،