روش پخت دلمه مرغ

روش پخت دلمه مرغ آموزش پخت دلمه مرغ
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۱۲:۴۱

آموزش پخت دلمه مرغ

گوشت مرغ را روی یک تخته باز کرده و با یک وسیله مثل بیفتک کوب به آن ضربه وارد کنید تا گوشت ها پهن و نازک شود، اما به اندازه ای که گوشت پاره نشود