تخته نرد و فلسفه زیبای این بازی ایرانی

تخته نرد و فلسفه زیبای این بازی ایرانی تخته نرد و فلسفه زیبای این بازی ایرانی
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۴۲

تخته نرد و فلسفه زیبای این بازی ایرانی

تخته نرد و فلسفه زیبای این بازی ایرانی در میان تمامی مردم جهان، ایران به عنوان سرزمین مادری این بازی شناخته شده است. کاوشهای باستان شناسی در شهر سوخته نشان می‌دهد این بازی در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد در ایران وجود داشته است.