زن رضا عطاران

زن رضا عطاران همسر رضا عطاران بازیگر سینما شد
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۲۳:۴۵

همسر رضا عطاران بازیگر سینما شد

همسر رضا عطاران بازیگر سینما شد همسر “رضا عطاران” در فیلم “استراحت مطلق” عبدالرضا کاهانی بازی می‌ کند.