ارزان‌ ترین اینترنت دنیا در کدام کشور‌ است؟

ارزان‌ ترین اینترنت دنیا در کدام کشور‌ است؟ ارزان‌ ترین اینترنت دنیا در کدام کشور‌ است؟
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۲۳:۵۹

ارزان‌ ترین اینترنت دنیا در کدام کشور‌ است؟

ارزان‌ ترین اینترنت دنیا در کدام کشور‌ است؟ بنابر اعلام پایگاه Net Index، هزینه‌ی نسبی پهنای باند در کشور‌های مختلف گویای آن است