کابینه حسن روحانی

کابینه حسن روحانی تاکید نوبخت بر فراهم‌ آوردن جاذبه‌های گردشگری
پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۳ ۱۵:۲۱

تاکید نوبخت بر فراهم‌ آوردن جاذبه‌های گردشگری

تاکید نوبخت بر فراهم‌ آوردن جاذبه‌های گردشگری معاون برنامه ریزی و نظاهرت راهبردی رییس جمهور بر ایجاد جاذبه های فرهنگی و گردشگری برای ورود گردشگران خارجی تاکید کرد.