آرامگاه هووخشتره تواناترین پادشاه ماد

آرامگاه هووخشتره تواناترین پادشاه ماد آرامگاه هووخشتره تواناترین پادشاه ماد
پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۳ ۲۲:۴۹

آرامگاه هووخشتره تواناترین پادشاه ماد

آرامگاه هووخشتره تواناترین پادشاه ماد هووخشتره سومین و تواناترین شاه ماد و نخستین پادشاه در دوران باستان است که یک سلطنت سراسری را در ایران تشکیل داد