دختران تاجیک

دختران تاجیک روش عجیب طلاق دادن زنان در تاجیکستان
جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳ ۱۷:۱۰

روش عجیب طلاق دادن زنان در تاجیکستان

روش عجیب طلاق دادن زنان در تاجیکستان افزایش موارد طلاق میان خانواده های تاجیکستانی به یکی از معضلات اجتماعی در این کشور تبدیل شده است.