بهترین موسیقیدانان جهان

بهترین موسیقیدانان جهان ويلون نواختن
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۲:۳۴

ويلون نواختن "جاشوا بل" موسیقدان معروف در مترو

ويلون نواختن "جاشوا بل" موسیقدان معروف در مترو در يك سحرگاه سرد ماه ژانويه، مردي وارد ايستگاه متروي واشينگتن شد و شروع به نواختن ويلون كرد.