لطیفه های بامزه و خنده دار

لطیفه های بامزه و خنده دار لطیفه های بامزه و خنده دار
پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ ۰۹:۳۱

لطیفه های بامزه و خنده دار

داشتم زیر برف، بستنی می خوردم. دوستم گفت:« سردت نمی شود؟ گفتم:« نه، دستکش دارم.
لطیفه های بامزه و خنده دار لطیفه های بامزه و خنده دار
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۳:۲۱

لطیفه های بامزه و خنده دار

یارو با خوشحالي به دوستش ميگه بالاخره اين پازل رو بعد از 3 سال حل كردم . دوستش ميگه: 3 سال زياد نيست؟ ميگه: نه بابا رو جعبه اش نوشته 3 تا 5 سال!