روغن پالم سوخت جت خارجی ها و مکمل شیر و ماست ما !!

روغن پالم سوخت جت خارجی ها و مکمل شیر و ماست ما !! روغن پالم سوخت جت خارجی ها و مکمل شیر و ماست ما !!
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۶:۳۹

روغن پالم سوخت جت خارجی ها و مکمل شیر و ماست ما !!

شرکت ملی هواپیمایی اندونزی قصد دارد سوخت هواپیماهای خود را با سوخت‌های زیستی پایه روغن پالم ترکیب و استفاده کند. این اقدام به عنوان بخشی از طرح این شرکت در جهت کاهش تولید آلاینده‌های کربنی حاصل از هواپیماها اجرا می‌شود.