کمک ۵ میلیون دلاری بنیاد«بیل گیتس»برای میکروچیپ ضد بارداری

کمک ۵ میلیون دلاری بنیاد«بیل گیتس»برای میکروچیپ ضد بارداری کمک ۵ میلیون دلاری بنیاد«بیل گیتس»برای میکروچیپ ضد بارداری + عکس
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۰۱:۰۰

کمک ۵ میلیون دلاری بنیاد«بیل گیتس»برای میکروچیپ ضد بارداری + عکس

کمک ۵ میلیون دلاری بنیاد«بیل گیتس»برای میکروچیپ ضد بارداری + عکس سال ۲۰۱۸ میکروچیپی برای جلوگیری از بارداری به بازار می‌آید. این میکروچیپ زیر پوست نصب می‌شود