ازدواج فرزاد حسنی و آزاده نامداری

ازدواج فرزاد حسنی و آزاده نامداری پاسخ فرزاد حسنی درباره جدایی از آزاده نامداری
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۳:۳۱

پاسخ فرزاد حسنی درباره جدایی از آزاده نامداری

پاسخ فرزاد حسنی درباره جدایی از آزاده نامداری پاسخ صریح فرزاد حسنی به سوال خبرنگار مجله خانواده سبز درباره جدایی اش از آزاده نامداری