چرایی برای نقد تند به فیلم قصه ها رخشان بنی اعتماد

چرایی برای نقد تند به فیلم قصه ها رخشان بنی اعتماد قصه های رخشان بنی اعتماد با حضور در ونیز نقد شد!؟
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ۱۳:۳۵

قصه های رخشان بنی اعتماد با حضور در ونیز نقد شد!؟

در حالی که آخرین ساخته رخشان بنی اعتماد با نام قصه ها به عنوان نماینده کشور در جشنواره ونیز حضور دارد ، چندی پیش نقدی شدید از این فیلم در رسانه ملی پخش شد که تعجب همگان را برانگیخت.