حافظ

حافظ جز آستان توام در جهان پناهی نیست
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

حافظ شیرازی جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست چرا ز کوی خرابات روی برتابم
حافظ زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۰

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

حافظ شیرازی زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
حافظ غنای شعر حافظ شیفته‌ام می‌ کند
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

غنای شعر حافظ شیفته‌ام می‌ کند

غنای شعر حافظ شیفته‌ام می‌ کند استاد محمدرضا شجریان گفت: من بدون شعر نمی‌توانم آواز بخوانم و مثل اتومبیلی می‌شوم که بنزین ندارد.
حافظ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۰۳

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حافظ شیرازی ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست
حافظ بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶:۳۸

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

حافظ شیرازی بنال بلبل اگر با منت سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
حافظ خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ ۱۹:۳۸

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

حافظ شیرازی خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست پیوند عمر بسته به موییست هوش دار
حافظ اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۲۱:۵۷

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

حافظ شیرازی اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست در این چمن گل بی خار کس نچید آری
حافظ روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۴۹

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

حافظ شیرازی روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
حافظ مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ۲۱:۵۱

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

حافظ شیرازی مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
حافظ صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۴

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

حافظ شیرازی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست به جان او که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دوست
حافظ آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

حافظ شیرازی آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست خوش می‌دهد نشان جلال و جمال یار خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم
حافظ دارم امید عاطفتی از جناب دوست
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ۰۱:۲۱

دارم امید عاطفتی از جناب دوست

حافظ شیرازی دارم امید عاطفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست دانم که بگذرد ز سر جرم من که او گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست چندان گریستم که هر کس که برگذشت