حافظ شاعر بزرگ پارسی

حافظ شاعر بزرگ پارسی حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۴۴

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

حافظ شیرازی حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش
حافظ شاعر بزرگ پارسی زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۰

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

حافظ شیرازی زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
حافظ شاعر بزرگ پارسی غنای شعر حافظ شیفته‌ام می‌ کند
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

غنای شعر حافظ شیفته‌ام می‌ کند

غنای شعر حافظ شیفته‌ام می‌ کند استاد محمدرضا شجریان گفت: من بدون شعر نمی‌توانم آواز بخوانم و مثل اتومبیلی می‌شوم که بنزین ندارد.
حافظ شاعر بزرگ پارسی اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۲۱:۵۷

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

حافظ شیرازی اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست در این چمن گل بی خار کس نچید آری
حافظ شاعر بزرگ پارسی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۴

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

حافظ شیرازی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست به جان او که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دوست
حافظ شاعر بزرگ پارسی آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

حافظ شیرازی آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست خوش می‌دهد نشان جلال و جمال یار خوش می‌کند حکایت عز و وقار دوست دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم
حافظ شاعر بزرگ پارسی در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۱۹

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

حافظ شیرازی در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است صراحی می ناب و سفینه غزل است جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
حافظ شاعر بزرگ پارسی صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۴۰

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

حافظ شیرازی صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود آری آری طیب انفاس هواداران خوش است ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد
حافظ شاعر بزرگ پارسی المنة لله که در میکده باز است
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۹:۳۵

المنة لله که در میکده باز است

حافظ شیرازی المنة لله که در میکده باز است زان رو که مرا بر در او روی نیاز است خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است از وی همه مستی و غرور است و تکبر
حافظ شاعر بزرگ پارسی باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۳:۴۱

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

حافظ شیرازی باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای کت خون ما حلالتر از شیر مادر است چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
حافظ شاعر بزرگ پارسی بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۳:۴۸

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

حافظ شیرازی بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که بنیاد عمر بر بادست غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب
حافظ شاعر بزرگ پارسی بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۳:۴۸

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

حافظ شیرازی بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که بنیاد عمر بر بادست غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب
حافظ شاعر بزرگ پارسی تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۸:۲۶

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

حافظ شیرازی تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست دل سودازده از غصه دو نیم افتادست چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست
حافظ شاعر بزرگ پارسی برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۳:۳۳

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

حافظ شیرازی برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست به کام تا نرساند مرا لبش چون نای
حافظ شاعر بزرگ پارسی برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۳:۳۳

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

حافظ شیرازی برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست به کام تا نرساند مرا لبش چون نای
حافظ شاعر بزرگ پارسی خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۱۲

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

حافظ شیرازی خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است جانا به حاجتی که تو را هست با خدا کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
حافظ شاعر بزرگ پارسی خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۱۲

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

حافظ شیرازی خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است جانا به حاجتی که تو را هست با خدا کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
حافظ شاعر بزرگ پارسی خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰:۲۸

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

حافظ شیرازی خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود
حافظ شاعر بزرگ پارسی خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰:۲۸

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

حافظ شیرازی خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود
حافظ شاعر بزرگ پارسی آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۵:۵۳

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

حافظ شیرازی آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف