ترشی پیاز

ترشی پیاز طرز تهیه ترشی پیاز
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ۲۳:۵۵

طرز تهیه ترشی پیاز

طرز تهیه ترشی پیاز پیازهای سفید را پوست بکنید و بشویید و 2 ساعت کناری قرار دهید تا خشک شود.