سس ماکارانی

سس ماکارانی طرز تهیه سس رژیمی
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ ۲۰:۰۰

طرز تهیه سس رژیمی

طرز تهیه سس رژیمی همواره‌ هستند افرادی‌ در خانواده‌ که‌ به‌ خوردن‌ سس‌ سفید سالاد آلرژی‌ دارند یا عده‌ای‌ که برای دوری از چاقی بیش از حد خوردن سس را برای خود ممنوع کرده‌اند.