چرا خورشید زرد رنگ است

چرا خورشید زرد رنگ است چرا آسمان آبی و خورشید زرد رنگ است ؟!
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ۲۳:۵۴

چرا آسمان آبی و خورشید زرد رنگ است ؟!

چرا آسمان آبی و خورشید زرد رنگ است ؟! آیا واقعا آسمان آبی است؟ در آسمان نورهای فراوانی منتشر می‌شوند، اما چرا خورشید زرد رنگ است؟