طرز تهیه فاهیتای گوش

طرز تهیه فاهیتای گوش فاهیتا و طرز تهیه آن
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۴۸

فاهیتا و طرز تهیه آن

فاهیتا و طرز تهیه آن فاهیتا یک غذایی مکزیکی و تگزاسی است. فاهیتا، به هر نوع گوشت بریان شده در تورتیلای ذرت یا آرد گفته می شود. گوشتهای معروف نظیر مرغ، میگو و گاو در این غذا کاربرد دارند.