سخنان پدر مرتضی پاشایی

سخنان پدر مرتضی پاشایی توضیحات پدر مرتضی پاشایی مبنی بر همه شایعات در مورد خاکسپاری پسرش
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۶:۲۱

توضیحات پدر مرتضی پاشایی مبنی بر همه شایعات در مورد خاکسپاری پسرش

روز یکشنبه ۲۵ آبان باشکوه برگزار شد و عصر‌‌ همان روز در بهشت زهرا در قطعه هنرمدان به خاک سپرده شد اما درج تاریخ ۲۴ آبان برای تدفین وی در سایت بهشت‌زهرا (س) شبهاتی را ایجاد کرد اما ناصر پاشایی پدر مرتضی پاشایی می‌گوید که مرتضی ۲۵ آبان تدفین شده است.