غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران درگذشت

غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران درگذشت غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران درگذشت
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۷:۵۱

غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران درگذشت

دقایقی پیش، غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران که از دو سال گذشته با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد
غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران درگذشت غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران درگذشت
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۷:۵۱

غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران درگذشت

دقایقی پیش، غلامحسین مظلومی، مهاجم پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران که از دو سال گذشته با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد