کوسه

کوسه جسد انسان در شکم یک کوسه  + عکس 18 +
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۲۴

جسد انسان در شکم یک کوسه + عکس 18 +

جسد انسان در شکم یک کوسه + عکس 18 + «بودوی گورگود» ماهیگیر 48 ساله فیلیپینی بهمراه چهار نفر دیگر، حد فاصل جزایر «بوهول» و «کامیگوین» فیلیپین در حال ماهیگیری بودند که موفق شدند یک کوسه عظیم الجثه