بادمجان کبابی

بادمجان کبابی روش تهیه ترشی نازخاتون
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۵:۰۹

روش تهیه ترشی نازخاتون

بادمجان کبابی شده را خرد کرده و گوجه ها را نیز خرد می کنیم. سیر را به خوبی می کوبیم و همه مواد را با هم مخلوط می کنیم
بادمجان کبابی بابا غنوج و طرز تهیه آن
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ۱۷:۴۵

بابا غنوج و طرز تهیه آن

بابا غنوج و طرز تهیه آن ابتدا بادمجان را کباب نموده، سپس پوستش را کنده و همراه طحینه