الماگروت چیست ؟

الماگروت چیست ؟ الماگروت چیست ؟
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۵۴

الماگروت چیست ؟

الماگروت چیست ؟ الماگروت یک نوع پخشینه نرم است که از پنیر خشک، فلفل، روغن زیتون، سیر