غذای سنتی جزایر قناری

غذای سنتی جزایر قناری الماگروت چیست ؟
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۵۴

الماگروت چیست ؟

الماگروت چیست ؟ الماگروت یک نوع پخشینه نرم است که از پنیر خشک، فلفل، روغن زیتون، سیر