پدر شدن عماد طالب زاده

پدر شدن عماد طالب زاده عماد طالب زاده پدر شد + عکس
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ۲۱:۳۰

عماد طالب زاده پدر شد + عکس

عماد طالب زاده پدر شد + عکس عشق من به دنیا اومد …پسرم ساتیار خوش اومدى به این دنیا ، زیباترین عشق این جهان و اون جهان رو تو وجود ساتیارم مى تونم لمس کنم