طرز تهیه براونی قالبی

طرز تهیه براونی قالبی طرز تهیه براونی قالبی
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ۲۱:۵۰

طرز تهیه براونی قالبی

طرز تهیه براونی قالبی این براونی‌ ها به صورت یکجا و در یک سینی درست می‌ شوند و سپس می‌توانید به اندازه‌های دلخواه آن را برش بزنید.