امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت

امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ۲۳:۰۳

امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت

امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت موج ارسال پیام‌های تسلیت برای درگذشت مرتضی پاشایی، به ستارگان موسیقی ترکیه رسید.
امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ۲۳:۰۳

امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت

امراه خواننده سرشناس ترکیه، مرگ مرتضی پاشایی را تسلیت گفت موج ارسال پیام‌های تسلیت برای درگذشت مرتضی پاشایی، به ستارگان موسیقی ترکیه رسید.