سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای

سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۶

سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای

سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای آیولی نوعی سس است که با لیمو ترش، روغن زیتون، سیر و گاهی با زرده تخم‌ مرغ تهیه می‌شود. سیب‌ زمینی‌های قرمز با این سس بسیار خوشمزه می‌ شود.
سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۶

سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای

سیب زمینی قرمز با آیولی خامه ای آیولی نوعی سس است که با لیمو ترش، روغن زیتون، سیر و گاهی با زرده تخم‌ مرغ تهیه می‌شود. سیب‌ زمینی‌های قرمز با این سس بسیار خوشمزه می‌ شود.