خاطرات جالب مونیکا بایرن آمریکایی نویسنده رمان «دختری در جاده» از سفر به ایران