مرتضی پاشایی عکس

مرتضی پاشایی عکس نامه ناصر پاشایی به پسرش مرتضی + عکس
دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ ۱۳:۰۰

نامه ناصر پاشایی به پسرش مرتضی + عکس

نامه ناصر پاشایی به پسرش مرتضی + عکس ناصر پاشایی نامه ای را برای پسرش مرتضی نوشته بود که برادرش در صفحه اجتماعی خود مرتضی منتشر کرد.
مرتضی پاشایی عکس سنگ قبر زنده یاد مرتضی پاشایی + عکس
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ ۲۰:۳۰

سنگ قبر زنده یاد مرتضی پاشایی + عکس

سنگ قبر زنده یاد مرتضی پاشایی + عکس سنگ مزار مرتضی پاشایی ترکیبی از دو تصویر اوست که یکی از آنها او را در حال خواندن نشان می‌دهد