عکس روی سنگ قبر مرتضی پاشایی

عکس روی سنگ قبر مرتضی پاشایی سنگ قبر زنده یاد مرتضی پاشایی + عکس
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ ۲۰:۳۰

سنگ قبر زنده یاد مرتضی پاشایی + عکس

سنگ قبر زنده یاد مرتضی پاشایی + عکس سنگ مزار مرتضی پاشایی ترکیبی از دو تصویر اوست که یکی از آنها او را در حال خواندن نشان می‌دهد