شهر بوشهر

شهر بوشهر عکس یک پارکینگ جالب در بوشهر!
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ ۱۶:۵۱

عکس یک پارکینگ جالب در بوشهر!

عکس یک پارکینگ جالب در بوشهر! تصویر زیر در فضای مجازی استان بوشهر با عنوان” شیوه یک همشهری برای جا دادن خودرو در حیاط منزل” دست به دست می شود. در خصوص محل قرارگیری این منزل توضیحی داده نشده است.
شهر بوشهر چرخ چرخاب هخامنشی دیگر نمی‌ چرخد !
شنبه ۶ دی ۱۳۹۳ ۱۱:۳۹

چرخ چرخاب هخامنشی دیگر نمی‌ چرخد !

چرخ چرخاب هخامنشی دیگر نمی‌ چرخد ! نامش «چَرخاب» است، ولی سال‌های سال است که از دست بی‌مهری‌های ما، چرخش دیگر نمی چرخد. کاخی ارزشمند به جای مانده از روزگار هخامنشیان که در