عکس پردیس ثابتی

عکس پردیس ثابتی بانو پردیس ثابتی در فهرست چهره‌‌ های سال ۲۰۱۴
یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱

بانو پردیس ثابتی در فهرست چهره‌‌ های سال ۲۰۱۴

بانو پردیس ثابتی در فهرست چهره‌‌ های سال ۲۰۱۴ پردیس ثابتی سومين زن در تاريخ حيات دانشگاه هاروارد است كه با معدل ۱۰۰ و مدارج كامل از مدرسه پزشكی اين دانشگاه فارغ‌التحصيل شده است.